Veiligheid

De gemeente vindt de veiligheid in Heeze-Leende een heel belangrijk onderwerp. Het moet veilig zijn en de inwoners moeten zich veilig voelen. Om op deze beide onderdelen iets positiefs te bereiken, werkt de gemeente met een integrale aanpak. Integraal wil zeggen samen met meerdere partners, zoals o.a. de politie, brandweer, ondernemers en inwoners. Integraal wil ook zeggen dat we niet alleen werken aan veiligheid in de woonomgeving, maar ook bijvoorbeeld aan een veilig ondernemersklimaat en veiligheid in de horeca en bij het uitgaan. Integraal strekt zich ook uit over hoe we zaken aanpakken: preventief als het kan en handhavend als het moet.

De gemeente speelt in dit hele proces een centrale rol. De gemeente is de zogenaamde regisseur van het Integraal Veiligheidsbeleid en zorgt dat de afstemming tussen de diverse partijen plaatsvindt. Daarnaast heeft de gemeente ook eigen taken, bijvoorbeeld in het kader van de voorbereiding op rampen en zware ongevallen.

Ook bent u belangrijk voor de veiligheid in Heeze-Leende. U woont, werkt, en leeft hier en ziet en hoort wat er gebeurt in uw woon- en leefomgeving. Meld onveilige zaken, vreemde of verdachte situaties. Doe aangifte bij de politie als dan nodig is. Zo maken en houden we Heeze-Leende samen nog veiliger.

Op deze pagina vindt u onderwerpen met betrekking tot de (integrale) veiligheid in Heeze-Leende. Het gaat hier om algemene beleidsstukken maar ook om informatie voor u als burger en ondernemer om uweigen veiligheid en die van anderen te vergroten.