Voertuig weggesleept

Wat te doen wanneer uw voertuig is weggesleept

Is uw voertuig weggesleept? Neem contact op met de gemeente. Dit kan zowel telefonisch als persoonlijk binnen de openingstijden van het gemeentehuis.

De betreffende medewerker kan u informeren waar uw voertuig gestald is en neemt contact op met het bedrijf om na te gaan welk bedrag u dient te betalen alvorens u uw voertuig kunt ophalen. Het bedrag dat u dient te betalen kunt u contant dan wel via een pinbetaling voldoen bij de receptie van het gemeentehuis. U krijgt een kwitantie mee waarop staat dat u het te betalen bedrag heeft voldaan. U kunt hierna zelf een afspraak maken voor het ophalen van uw voertuig. Vergeet niet uw kwitantie mee te nemen, want deze dient u te overleggen alvorens u uw voertuig meekrijgt.

Is het gemeentehuis gesloten dan kunnen wij u helaas niet van dienst zijn. De volgende werkdag zijn wij weer bereikbaar voor u.

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen het wegslepen van uw voertuig, dan kunt u een schriftelijk bezwaarschrift indienen t.a.v. College van Burgemeester en wethouders, Gemeente Heeze-Leende, Postbus 10 000, 5590 GA Heeze-Leende. Mondelinge bezwaren nemen wij niet in behandeling.

Overige vragen m.b.t. tot de wegsleepverordening kunnen mondeling/telefonisch dan wel schriftelijk of via de mail gericht worden t.a.v. afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.