Beleid & cijfers

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

Burgemeester en wethouders hebben in maart 2015 aan de gemeenteraad de Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 aangeboden. Met de Kadernota kreeg de gemeenteraad informatie in handen hoe het met de veiligheid en veiligheidsbeleving in Heeze-Leende is gesteld; hoe het komt dat sommige mensen zich onveilig voelen en hoe je veiligheidsbeleid tot een succes kunt maken. De gemeenteraad heeft de aanbevelingen uit de Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 overgenomen. Jaarlijks wordt hier door het college van burgemeester en wethouders nog een Uitvoeringsprogramma aangehangen.

Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid

De Kadernota heeft geresulteerd in een Uitvoeringsprogramma. Het is van belang om de voortgang van de activiteiten en de resultaten van de inspanningen periodiek te monitoren om zaken zo nodig tijdig te kunnen bijstellen. Het Uitvoeringsprogramma en de evaluatie ervan worden ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

De probleemstelling voor dit Uitvoeringsprogramma luidt: welke activiteiten of maatregelen worden er ondernomen door wie en binnen welk tijdsbestek met het doel de veiligheidsituatie te verbeteren? De maatregelen en activiteiten die in dit uitvoeringsprogramma beschreven zijn, hebben veelal betrekking op hetgeen wat door de gemeente ondernomen gaat worden. De maatregelen en activiteiten van de gemeente gaan in bepaalde gevallen hand in hand met die van externe veiligheidspartners. Het geeft tevens aan wat de gemeente als regisseur verlangt van andere partners.

  • bijlage 1: Kadernota Integrale veiligheid 2015-2018
  • bijlage 2: Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Basisteam Dommelstroom 2017